Kategoriler
C# Notları

Long Veri Tipi #2

Integer veri tipinden daha büyük değerleri tutmak için long veri tipini kullanıyoruz. Long veri tipi integer veri tipine oranla tam iki katı olan 64 bit yer kaplar. Integer veri tipi ile tutabildiğiniz her sayıyı long ile tutabilirsiniz. Bu durumda neden integer kullanıyoruz ki hepsini long ile tanımlayalım dediğiniz zaman önemli bir noktayı ihmal edebiliriz.

Yazdığımız programlar sistem kaynaklarını tüketerek çalışırlar ve biz bu kaynakları en uygun şekilde kullanırsak uygulamamızın performansını arttırmış oluruz. Bellekte ihtiyaç olmadan iki katı kadar yer kaplamak uygun olmadığı için çoğu zaman integer veri tipini kullanıyoruz.

Programı yazmadan önce değişkenlerin gelecekte ne büyüklükte veriler tutacağını hesaplarsak gereksiz bellek tüketimini engelleriz.

long num2 = 9223372036854775807;

Console.WriteLine(“Number2 is {0}”,num1);

Console.ReadLine();

Integer veri tipini tanımladığımız gibi önce veri tipinin ne olduğunu ardından nasıl adlandırılacağını belirttikten sonra eşittir operatörü ile değerini atıyoruz. Long veri tipinin de sınırları vardır. Long -9223372036854775808 ile 9223372036854775807 arasındaki değerleri taşıyabilir.

C# Notları Kategorisi >>

YouTube >>

Kategoriler
C# Notları

Integer Veri Tipi #1

Integer Veri Tipi en çok kullanılan veri tiplerinden biridir. Tam sayıları barındırmak için kullandığımız bir veri tipidir. Değer tiplerinden (Value Types) biridir.

int num1 = 5;

Console.WriteLine(num1);

Console.ReadLine();

Yukarıdaki örnekte, int ile değişkenin türü tanımlanıyor. Ardından değişkenin adı ve eşittir operatörü ile değer atanıyor. Artık integer veri tipinde bir değişkenimiz var ve değeri 5’tir. Altında Console.WriteLine komutu ile num1 değişkenini çağırıp değerini yazdırmasını istiyoruz.

int num1 = 5;

Console.WriteLine(“Number 1 is {0}”,num1);

Console.ReadLine();

Yukarıda veri yazdırma alanımızı biraz geliştirdik. Sadece değişkeni yazdığımız bölüme Tırnak içerisinde metinsel bir ifade ekledik ve tırnağı kapatmadan önce süslü parantezlerin içerisinde 0 değerini verdik. Burada ne demek istedik? Virgülden sonraki ilk değeri işaret etmek için sıfırı kullandık. Sıralamalar 0 dan başlar, sizi şaşırtmasın. Bu durumu denemek için bir değişken daha tanımlayıp ardından ikisi yada ikincisini çağırmayı demeyebilirsiniz.

int num1 = 5;

int num2 = 15;

Console.WriteLine(“Number 1 is {0}{1}”,num1,num2);

Console.ReadLine();

Integer Veri Tipi ‘nin belirli sınırları vardır. Bu aralık -2147483648 ile 2147483647 arasındaki sayıları kapsar. Bellekte 32 bit yer kaplar.

C# Notları Kategorisi >>

YouTube >>