Kategoriler
C# Notları

Long Veri Tipi #2

Integer veri tipinden daha büyük değerleri tutmak için long veri tipini kullanıyoruz. Long veri tipi integer veri tipine oranla tam iki katı olan 64 bit yer kaplar. Integer veri tipi ile tutabildiğiniz her sayıyı long ile tutabilirsiniz. Bu durumda neden integer kullanıyoruz ki hepsini long ile tanımlayalım dediğiniz zaman önemli bir noktayı ihmal edebiliriz.

Yazdığımız programlar sistem kaynaklarını tüketerek çalışırlar ve biz bu kaynakları en uygun şekilde kullanırsak uygulamamızın performansını arttırmış oluruz. Bellekte ihtiyaç olmadan iki katı kadar yer kaplamak uygun olmadığı için çoğu zaman integer veri tipini kullanıyoruz.

Programı yazmadan önce değişkenlerin gelecekte ne büyüklükte veriler tutacağını hesaplarsak gereksiz bellek tüketimini engelleriz.

long num2 = 9223372036854775807;

Console.WriteLine(“Number2 is {0}”,num1);

Console.ReadLine();

Integer veri tipini tanımladığımız gibi önce veri tipinin ne olduğunu ardından nasıl adlandırılacağını belirttikten sonra eşittir operatörü ile değerini atıyoruz. Long veri tipinin de sınırları vardır. Long -9223372036854775808 ile 9223372036854775807 arasındaki değerleri taşıyabilir.

C# Notları Kategorisi >>

YouTube >>