Basit Faiz Hesaplama

Bileşik Faizden Basit Faiz Hesaplama

Bileşik Faizden Basit Faiz Hesaplama

Finansal işlemlerde, bileşik faiz ve basit faiz kavramları sıklıkla karşımıza çıkar. Bileşik faiz, faiz oranının anaparaya eklenerek tekrar faiz getirmesi durumunu ifade ederken, basit faiz yalnızca anapara üzerinden hesaplanır.

Bileşik Faiz Nedir?

Bileşik faiz, yatırım veya borcun belirli dönemler sonunda hem anapara hem de önceki faizler üzerinden yeniden faiz kazanmasıdır. Bu yöntemle faiz getirisinin zamanla daha hızlı arttığı görülür.

Basit Faiz Nedir?

Basit faiz, yalnızca anapara üzerinden hesaplanan faiz türüdür. Bu yöntemle, belirlenen faiz oranı ve süre boyunca faiz kazancı sabit kalır.

Bileşik Faizden Basit Faiz Nasıl Hesaplanır?

Bileşik faizden basit faizi hesaplamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Yatırımın veya borcun anaparasını, faiz oranını ve dönemi girin.
  • Hesapla butonuna tıklayın.
  • Sonuç olarak basit faiz değerini görün.

Bileşik faizden basit faizi hesaplama aracı ile finansal işlemlerinizi ve yatırımlarınızı doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Finansal kararlarınızı daha bilinçli almak için bu aracı kullanın.